Заболевания с метками: Висмута трикалия дицитрат (Bismuthate tripotassium dicitrate)