M01AB51 Индометацин в комбинации с другими препаратами (АТХ)