D10AD53 Адапален в комбинации с другими препаратами (АТХ)