A04AA55 Палоносетрон в комбинации с другими препаратами (АТХ)