A03ED Спазмолитики в комбинации с другими препаратами (АТХ)